Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

  1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi, z którym zawarł umowę sprzedaży, rzeczy bez wad.
  2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru. Dodatkowe informacje znajdują się w Pouczeniu o odstąpieniu od umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, przesyłając na adres poczty elektronicznej: sklep@mazowsze.waw.pl wypełniony Formularz odstąpienia od umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Klientowi potwierdzenie w postaci zwrotnej wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.
  3. Zwracany towar należy odesłać przesyłką pocztową lub zwrócić osobiście w siedzibie Sklepu wraz z otrzymanym dokumentem sprzedaży najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zwracane towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  4. Odstąpienie od umowy sprzedaży w formie pisemnej oraz zwroty towaru przyjmowane są wyłącznie pod adresem Zespołu: ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy. Zwrot należności za zwrócony towar nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Reklamacje

  1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z zamówieniem.
  2. Reklamowany towar po zgłoszeniu do Obsługi Sklepu należy odesłać przesyłką pocztową lub zwrócić osobiście w siedzibie Zespołu wraz z dokumentem sprzedaży i opisem przyczyn reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.
  3. Zwroty reklamowanego towaru przyjmowane są wyłącznie pod adresem Zespołu: ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy.
  4. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od złożenia reklamacji. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni kalendarzowych. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, żądanie zostaje automatycznie uznane za uzasadnione.
  5. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl