Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze im. T. Sygietyńskiego

 

 §1

Podmiot gospodarczy

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.mazowsze.waw.pl prowadzony jest przez Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego z siedzibą w Karolinie, 05-805 Otrębusy, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod pozycją RIK/1/99, Regon: 000275458, NIP: 534-00-03-046.

 §2

Przedmiot działalności

Sklep internetowy działający pod adresem www.mazowsze.waw.pl prowadzi sprzedaż detaliczną upominków związanych z Zespołem za pośrednictwem Internetu. Sprzedaż wysyłkowa możliwa jest także na adres poza terenem Polski. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

 §3

Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem mazowsze.waw.pl prowadzący sprzedaż upominków związanych z PZLPiT „Mazowsze” za pośrednictwem Internetu.
 2. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.
 3. Koszyk – lista zamawianego w Sklepie towaru.
 4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Czas realizacji zamówienia – okres, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu dostawę.
 6. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia.
 7. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line lub za pośrednictwem systemy Pay.

§4

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

 §5

Zamawianie towaru, przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Informacje o produktach Sklep zamieszcza na stronie www.mazowsze.waw.pl.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane bezpośrednio poprzez stronę internetową mazowsze.waw.pl.
 3. Informacje znajdujące się na stronie mazowsze.waw.pl w zakładce „Sklep z upominkami” nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie za pomocą strony internetowej www.mazowsze.waw.pl, kupuje towar zgodny z opisem.
 4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży zamawianego towaru. W odpowiedzi Sklep wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacją niezbędną do jego dalszej realizacji na podany przez Klienta adres e-mail. O zmianie statusu zamówienia (kolejnych etapach jego realizacji) Klient jest informowany pocztą elektroniczną.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w szczególnych przypadkach bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.
 6. Wpłata pieniędzy na konto Sklepu bez uprzedniego zamówienia towaru nie jest jednoznaczna ze złożeniem zamówienia. Zamówienia złożone inaczej niż przez stronę internetową Sklepu nie będą realizowane.
 7. Sklep dokumentuje dokonanie zakupów dokumentem sprzedaży. Jeżeli Klient życzy sobie, aby wystawiono mu fakturę VAT, powinien to zaznaczyć w formularzu danych Klienta lub mailem na adres sklep@mazowsze.waw.pl (z podaniem numeru zamówienia) i udostępnić wymagane dane w celu realizacji tego zlecenia.
 8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 §6

Cena towaru

 1. Wszystkie ceny towarów w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny te nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu.

 §7

Koszty dostawy

 1. Dostawy realizujemy wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Koszt przesyłki wynosi: 
  1. 12,99zł. paczkomat Inpost 
  2. 14,99zł.kurier Inpost
  3. 19zł przesyłka pocztowa ekonomiczna,
  4. 20zł przesyłka pocztowa priorytetowa,
  5. 31zł przesyłka pobraniowa,
  6. Koszt przesyłki zagranicznej uzależniony jest od kraju doręczenia i wynosi:
 • dla krajów, zakwalifikowanych przez Pocztę Polską do strefy 10 i 11 – przesyłka ekonomiczna 67zł,
 • dla krajów, zakwalifikowanych przez Pocztę Polską do strefy 12 – przesyłka ekonomiczna 37zł,
 • dla krajów, zakwalifikowanych przez Pocztę Polską do strefy 13 – przesyłka ekonomiczna 63zł,
 • dla krajów, zakwalifikowanych przez Pocztę Polską do strefy 20 – przesyłka ekonomiczna 68zł,
 • dla krajów, zakwalifikowanych przez Pocztę Polską do strefy A1 – przesyłka priorytetowa 80zł,
 • dla krajów, zakwalifikowanych przez Pocztę Polską do strefy A2 i A3 – przesyłka priorytetowa 98zł,
 • dla krajów, zakwalifikowanych przez Pocztę Polską do strefy A4 – przesyłka priorytetowa 39zł,
 • dla krajów, zakwalifikowanych przez Pocztę Polską do strefy A5 – przesyłka priorytetowa 94zł.

 §8

Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar z dostawą na terytorium Polski:

 1. Przelew elektroniczny w systemie PayU akceptowanym przez Sklep. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu pełnej wpłaty na konto Sklepu.
 1. Płatność za pobraniem. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia mailowo na adres sklep@mazowsze.waw.pl.
 2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  Operatorem płatności realizowanych przez karty płatnicze jest BlueMedia S.A. 

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  4. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.

§9

Warunki dostawy, czas realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia przez Sklep trwa nie dłużej niż 2 dni robocze.
 2. Dostawy realizujemy na terytorium całego kraju oraz na adres za granicą Polski, w zależności od wyboru Klienta − za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w czasie, o którym mowa w punkcie 1, z przyczyn niezależnych od Sklepu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 §10

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi, z którym zawarł umowę sprzedaży, rzeczy bez wad.
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru. Dodatkowe informacje znajdują się w Pouczeniu o odstąpieniu od umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, przesyłając na adres poczty elektronicznej: sklep@mazowsze.waw.pl wypełniony Formularz odstąpienia od umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Klientowi potwierdzenie w postaci zwrotnej wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.
 3. Zwracany towar należy odesłać przesyłką pocztową lub zwrócić osobiście w siedzibie Sklepu wraz z otrzymanym dokumentem sprzedaży najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zwracane towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży w formie pisemnej oraz zwroty towaru przyjmowane są wyłącznie pod adresem Zespołu: ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy. Zwrot należności za zwrócony towar nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 §11

Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z zamówieniem.
 2. Reklamowany towar po zgłoszeniu do Obsługi Sklepu należy odesłać przesyłką pocztową lub zwrócić osobiście w siedzibie Zespołu wraz z dokumentem sprzedaży i opisem przyczyn reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.
 3. Zwroty reklamowanego towaru przyjmowane są wyłącznie pod adresem Zespołu: ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy.
 4. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od złożenia reklamacji. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni kalendarzowych. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, żądanie zostaje automatycznie uznane za uzasadnione.
 5. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

 §12

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu. Dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korygowania lub żądania usunięcia z bazy danych Sklepu.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (RODO), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

Załączniki:

 1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy
 2. Formularz odstąpienia od umowy

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu sklepu internetowego PZLPiT „Mazowsze”

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego, ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, tel: +48 22 20 88 110, e-mail: sklep@mazowsze.waw.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W oświadczeniu muszą być zawarte dane pozwalające na zidentyfikowanie stron umowy oraz jej przedmiotu. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego, Ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Informujemy Państwa, że zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 8. W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 9. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 10. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę zawartej w drodze aukcji publicznej,
 11. O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 12. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu sklepu internetowego PZLPiT „Mazowsze”

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat :

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”

Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie

Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy

tel: +48 22 20 88 110

e-mail: sklep@mazowsze.waw.pl

 

Ja/My (*) ……………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................

niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) /umowy dostawy następujących rzeczy (*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*): ………………………………………………………………………….......................................................................................................

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………...........................................................................................................

– Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................

– Data……………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................

 

(*) Niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl